Producten

BA Bestuurders

De bestuurders, zaakvoerders of mandatarissen van een onderneming kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vennootschap.

De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen vennootschap voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Wat kan er zich voordoen?

  • De raad van bestuur oefent onvoldoende toezicht op de prestaties verricht door de accountant van de onderneming. Deze laatste werkt niet precies genoeg en de onderneming komt daardoor in financiële moeilijkheden.
  • Om een nieuw product op de markt te brengen, wordt een omvangrijke investering gedaan. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor dit product zeer gering is. Dit mislukte avontuur brengt de onderneming financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke bestuurders nemen ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.

Dergelijke zaken vallen niet onder de gewone polis BA-uitbating!

Door wetswijzigingen en ook ingevolge het gewijzigd economisch klimaat, lopen bestuurders, zaakvoerders en mandatarissen alsmaar meer het gevaar deze kosten te moeten dragen met hun persoonlijk vermogen.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid lost dit probleem op.