Ondernemingen

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar, 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a broker

Dankzij onze rent a broker service kan u op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

 

Het patrimonium van uw onderneming kan schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen. Deze materiële schades kunnen ook een impact hebben op het inkomen van uw onderneming.

Aansprakelijkheid

Uw onderneming is blootgesteld aan heel wat risico's met betrekking tot uw aansprakelijkheid. Bescherm uw onderneming en alle personen die betrokken zijn bij de door u georganiseerde activiteiten tegen schadeclaims van derden.

Uw mensen

Uw mensen verdienen het om beschermd te worden. Medewerkers kunnen daarom het best optimaal verzekerd zijn.

Op de Baan

 

Binnen uw onderneming wordt er gebruik gemaakt van voertuigen. 

Als eigenaar van deze voertuigen bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Cyberbescherming

Uw onderneming kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. Een goede cyberbescherming is daarom erg belangrijk

Levensverzekeringen

De mogelijkheden van levensverzekeringen zijn oneindig. U staat er ongetwijfeld niet bij stil maar iedere volwassene wordt op een bepaald moment in z'n leven geconfronteerd met een levensverzekering.

ARTIKELS

Betalingsmodaliteiten van mijn verzekeringen conform de wetgeving overheidsopdrachten

20.11.2017

Bij de uitvoering van een overheidsopdracht volgt de betaling in principe na gepresteerde diensten.

Wat te doen bij een arbeidsongeval of op weg en naar het werk

13.02.2017

1. Verleen de eerste hulp. Bij een ernstig ongeval verwittigt u onmiddellijk de hulpdiensten.