Diensten

Consultancy services

Alvorens onze consultancy services te starten worden er duidelijke afspraken gemaakt rond aanpak, procedure, tijdsinvestering en prijs.

Het resultaat van deze opdracht wordt opgenomen in een rapport dat wij bij u ter plaatse toelichten.

Enkele voorbeelden van consultancy services die u ons kan toevertrouwen:

  • Herziening van uw verzekeringsportefeuille: wat kan beter en/of goedkoper?
  • Begeleiding van een overheidsopdracht voor verzekeringen.
  • Advies over bepaalde kritische onderwerpen binnen uw instelling: BA bestuurders, cyberrisico, milieuaansprakelijkheid...

Alvorens onze opdracht te starten worden er duidelijke afspraken gemaakt rond aanpak, procedure, tijdsinvestering en prijs.

Het resultaat van deze opdracht wordt opgenomen in een rapport dat wij bij u ter plaatse toelichten.