Producten

Uw mensen

Uw mensen verdienen het om beschermd te worden. Werknemers, leden, leiders en vrijwilligers kunnen daarom het best optimaal verzekerd zijn.

Arbeidsongevallen

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die iemand tewerk stelt. 

In deze polis worden de bedienden en arbeiders van uw organisatie verzekerd.

De polis arbeidsongevallen voorziet een vergoeding wanneer de werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval.

Reisverzekering

reisverzekering

Een reisverzekering wordt meer en meer onderschreven door jeugdbewegingen en sport verenigingen.

Er zijn ongelukkige situaties waarbij iedereen de hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener zal appreciëren:...

Hospitalisatie

hospitalisatie

Jaarlijks wordt 1 gezin op 3 geconfronteerd met een hospitalisatie. Hoewel mensen meestal weten wat een bezoek aan de huisarts kost, heeft men vaak geen flauw benul van de kostprijs van een hospitalisatie. Bovendien worden, door allerlei besparingsmaatregelen, de kosten voor een ingreep en/of behandeling steeds vaker bij de patiënt gelegd.

Employee Benefits

employee benefits

U heeft bijzonder toegewijde werknemers en zoekt een interessante manier om hun verloningspakket aan te vullen?

Een groepsverzekering behoort misschien wel tot de mogelijkheden. Hiermee kan u een bijzonder gewaardeerd extralegaal voordeel bieden aan uw medewerkers in de vorm van een aanvullend pensioen. Daarnaast bieden de aanvullende waarborgen ook bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Vrijwilligers

vrijwilligers

Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: organiseren van een spelnamiddag, verzorgen van de bar van het jeugdhuis, kookouder…

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie.

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.