Producten

Hospitalisatie

Jaarlijks wordt 1 gezin op 3 geconfronteerd met een hospitalisatie. Hoewel mensen meestal weten wat een bezoek aan de huisarts kost, heeft men vaak geen flauw benul van de kostprijs van een hospitalisatie. Bovendien worden, door allerlei besparingsmaatregelen, de kosten voor een ingreep en/of behandeling steeds vaker bij de patiënt gelegd.

Door deze evoluties wordt het belang van een degelijke hospitalisatieverzekering steeds groter voor u en uw medewerkers.

Medische kosten bij ziekenhuisopname + aanvullende waarborgen

De hospitalisatieverzekering dekt de medische kosten die het gevolg zijn van een ziekenhuisopname, al dan niet met een overnachting. Daarnaast biedt de verzekering ook een aanvullende dekking voor de kosten voor en na de ziekenhuisopname. Voor een aantal zware ziektes hoeft er zelfs geen ziekenhuisopname te zijn, maar worden alle ambulante kosten steeds vergoed.

Derdebetalersregeling

Onze jarenlange ervaring leert ons ook het belang van een sterk uitgebouwde derdebetalersregeling, zodat een maximum van de medische kosten rechtstreeks tussen de verzekeraar en de zorgverstrekker kan geregeld worden.

Extralegaal voordeel

Voor u als werkgever is het een zeer voordelige manier om een extralegaal voordeel toe te kennen aan uw personeelsleden, zonder onderscheid naar leeftijd of geslacht. Uw personeelslid kiest zelf of hij zijn gezinsleden mee aansluit.

Geen medische vragenlijst

Bovendien biedt een collectieve hospitalisatieverzekering aan uw werknemers en hun gezin het voordeel dat zij geen medische vragenlijsten moeten invullen en dat de verzekeringsmaatschappij dus geen rekening houdt met de medische voorgeschiedenis.

Prefinanciering

De Wet Verwilghen biedt uw medewerkers enerzijds de mogelijkheid tot prefinanciering en anderzijds de bescherming van een individuele verderzetting zonder medische formaliteiten als zij de onderneming zouden verlaten. Voor dit laatste moet er wel minimaal 2 jaar ononderbroken dekking zijn.

Deze verzekering biedt uw aangesloten personeelsleden gemoedsrust over de financiële gevolgen van een hospitalisatie of zware ziekte en is daarom eigenlijk de "omniumverzekering" voor de gezondheid.

IC Verzekeringen helpt u om een verzekeringsplan op maat te installeren in functie van uw personeelsbestand en de beschikbare budgetten. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de informatie die aan uw personeelsleden verschaft wordt, zodat zij dit voordeel naar waarde weten te schatten.
Wij waken eveneens over de continuïteit van bestaande plannen en adviseren u omtrent de evoluties in de markt en uw plan.