Producten

Cyberbescherming

Uw jeugdbeweging of sportorganisatie kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, leden en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. Een goede cyberbescherming is daarom erg belangrijk.

Voor de organisatie

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt uw organisatie tegen de gevolgen van cyberrisico’s, dit is het financieel nadeel dat een verzekeringnemer oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...