Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering dekt de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade.

Verzekerde waarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van elektriciteit;
 • Aanraking;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen.

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Een stormschade vernietigt een aantal tenten.
 • Een brand vernietigt een houten chalet.

Aandachtspunten:

 • Verzekering van tenten;
 • Verzekeringen van houten gebouwen;
 • Storm en hagel voor niet-gesloten constructies/gebouwen of delen ervan;
 • Infrastructuur buiten de gebouwen;
 • Persoonlijke goederen van de leden.