Producten

BA Uitbating

De BA Uitbating is van cruciaal belang wanneer er tijdens activieteiten of sport iets misloopt.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een deelnemer/lid bezeert zijn voet tijdens een loopwedstrijd.
  • Een leider of monitor morst hete soep op een deelnemer/lid tijdens het middageten.
  • Een deelnemer/lid ontsnapt aan de aandacht van de leider en loopt de straat op; een aankomende auto kan het kind niet meer vermijden.  

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die derden oplopen.  Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

De verzekering komt tussen voor alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden: een spelnamiddag, een kamp, een sportwedstrijd, een eetfestijn om geld in te zamelen…

Naast het aansprakelijkheidsluik zit er ook een ongevallenverzekering voor uw leden in deze polis vervat. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een deelnemer die valt tijdens een loopwedstrijd of tijdens een spelnamiddag.  De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt zo vergoed volgens de bedragen en modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze waarborg is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Op deze manier slagen wij er in om heel wat van de aangiftes onmiddellijk af te handelen.