Diensten

All-in: verzekerd in alle omstandigheden

In deze all-in formule zijn wij uw verzekeringspartner in alle omstandigheden. Wij bieden advies, bijstand bij schade (24/7), begeleiding bij overheidsopdrachten, vernieuwing van uw verzekeringsportefeuille na fusie met een andere vzw...

Wij kiezen de beste verzekeraars voor de opvolging van de volgende zaken:   

  • de kwaliteit/solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen die de betreffende risico’s afdekken;
  • de premieniveaus van de verschillende polissen;
  • de volledigheid van de waarborgen voorzien in de polissen, rekening houdend met het aanbod op de verzekeringsmarkt en wijzigingen in de wetgeving enerzijds en de verwachtingen van de verzekerden anderzijds.

Wij geven een full service die volgende diensten bevat:   

  • actieve begeleiding in het kader van maatregelen ter preventie van risico's (ondersteuning van uw preventie- en technische diensten, opleidingen...);
  • digitale en permanent geactualiseerde inventaris van de polissen inclusief een leesbare polisinhoud;
  • premieafrekening op maat van de vzw d.w.z. de afrekening per boekhoudkundige entiteit op het correcte adres en indien nodig verder opgesplitst binnen die entiteit;
  • continue beschikbaarheid van één centraal contactpersoon, ook voor het geven van opleidingen aan medewerkers;
  • uitgebreide bijstand bij schade door eigen experten, onafhankelijk van de verzekeraar;
  • schatten van onroerend goed bij renovatie en verwerving/bouwen van nieuwe gebouwen.