Jeugdbewegingen en Sport

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a broker

Dankzij onze rent a broker service kan u op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

Het patrimonium van uw jeugdbeweging of sportvereniging kan schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen. Bescherm uw patrimonium voldoende en sluit één of meerdere van volgende verzekeringen af.

Aansprakelijkheid

Als jeugdbeweging of sportvereniging bent u blootgesteld aan heel wat risico's met betrekking tot uw aansprakelijkheid. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn bij de door u georganiseerde activiteiten tegen schadeclaims van derden.

Uw mensen

Uw mensen verdienen het om beschermd te worden. Werknemers, leden, leiders en vrijwilligers kunnen daarom het best optimaal verzekerd zijn.

Op de baan

Voor uw jeugdbeweging of sportvereniging dient de mobiliteit verzekerd te zijn.

Heeft u een eigen voertuig aangekocht en gaat u hiermee op de openbare weg, dan bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Cyberbescherming

Uw jeugdbeweging of sportorganisatie kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, leden en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. Een goede cyberb

Levensverzekeringen

De mogelijkheden van levensverzekeringen zijn oneindig. U staat er ongetwijfeld niet bij stil maar iedere volwassene wordt op een bepaald moment in z'n leven geconfronteerd met een levensverzekering. Schuldsaldoverzekeringen, groepsverzekeringen, vrij aanvullende pensioentoezeggingen, successieplanning...

ARTIKELS

De verplichtingen aangaande E-procurement

05.01.2018

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om...

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

20.11.2017

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen.

Welke plaatsingsprocedures met onderhandelingsmogelijkheden worden aangewend voor verzekeringen?

20.11.2017

De wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 voorziet, voor wat de klassieke sectoren betreft, in artikel 35 in vijf plaatsingsprocedures die de...