FAQ

Wat is een verzekerde?

Een verzekerde is degene die in geval van door hem geleden schade krachtens de verzekering recht heeft op vergoeding of door aanvaarding van de aanwijzing recht op vergoeding kan krijgen.

Nog geen stemmen