FAQ

Wat houdt een verzekering ‘objectieve aansprakelijkheid’ in?

Door het K.B. van 5 augustus '91 (in uitvoering van de wet van 30 juli 1979) worden de onderwijsinstellingen (samen met een groot aantal andere uitbatingen) verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffingen af te sluiten. De te verzekeren kapitalen werden vastgesteld op 15 miljoen euro voor lichamelijke schade en 750 000 euro voor stoffelijke schade. Bij de gewone burgerlijke aansprakelijkheid moet een fout begaan worden die schade veroorzaakt. Door de nieuwe wetgeving moet door de slachtoffers bij een brand of ontploffing geen fout meer aangetoond worden: de aansprakelijkheid is objectief. Op deze wijze worden slachtoffers bij deze schadegevallen beter vergoeden.

Nog geen stemmen