FAQ

Is de uitbetaling van het kapitaal van een collectieve pensioentoezegging (CPT) bij overlijden van de verzekerde werknemer onderworpen aan erfbelasting?

De uitbetaling van het kapitaal van een collectieve pensioentoezegging (CPT) is bij het overlijden van de verzekerde vrijgesteld van successie als de begunstigde de gehuwde partner is of de kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben. In alle andere gevallen zullen de begunstigden een erfbelasting betalen.

Gemiddelde: 4 (3 stemmen)