FAQ

Hoe kan ik bewijzen dat ik vrijwilliger ben?

Er bestaat geen certificaat of kaart waarmee u kunt aantonen dat u vrijwilliger bent. U kunt wel een afspraken-/informatienota of een document laten opmaken waarin de organisatie duidelijk schrijft dat u bij haar als vrijwilliger bent aangesteld. Uiteindelijk zijn dit wel geen officiële "bewijsstukken". In geval van conflict of probleem wanneer u moet bewijzen dat u vrijwilliger was of bent, zullen de feiten onderzocht worden.

Nog geen stemmen