FAQ

Heeft een ouderraad een verzekering nodig?

De ouderraad is automatisch meeverzekerd in de polis BA onderwijsinstellingen voor zover dit geen aparte vzw is. Indien het een aparte vzw is, moet dit gemeld worden.

Nog geen stemmen