In de kijker

Adriaen Brouwer

15/09/2018 – 16/12/2018
MOU Oudenaarde

Adriaen Brouwer werd wellicht in Oudenaarde geboren als zoon van een tapijtwever van Oudenaardse wandtapijten. Vanuit kunsthistorisch oogpunt is Brouwers oeuvre van uitzonderlijk belang: als overgangsfiguur slaat hij een brug tussen de zestiende-eeuwse Bruegeltraditie en de landschaps- en genretaferelen van de volgende eeuw. Ondanks zijn roem in eigen tijd geniet Adriaen Brouwer vandaag (nog) niet de bekendheid van tijdgenoten als een Rubens of Van Dyck. Hij was nochtans zeer getalenteerd en zijn werk erg gegeerd; ondermeer Rubens en Rembrandt waren fervente verzamelaars. De toegankelijkheid en de gelaagdheid van zijn werk maken Brouwer een van de boeiendste schilders van de Lage Landen.

De kunstenaar maakt integraal deel uit van de Oudenaardse culturele identiteit: lokale legenden verhalen over zijn leven en zijn naam weerklinkt in diverse producten en evenementen.

Het MOU wil deze leemte vullen en biedt het grote publiek de kans om de veelzijdigheid, de hoge artistieke kwaliteit en het innovatieve karakter van Brouwers kunst te ontdekken.

Nog geen stemmen