Producten

Vrijwilligers

Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: opknappen van kleine klusjes, verschaffen van informatie aan de bezoekers, begeleiden naar plaatsen in de zaal…

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie.

Sinds 1 januari 2007 is iedere organisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.  Volgens deze wet worden organisaties die met vrijwilligers werken immers aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorzaken.

Bijvoorbeeld :

  • Een vrijwilliger helpt bij het bereiden  van een maaltijd en morst hete soep op één van de bezoekers/deelnemers.
  • Een vrijwilliger helpt bij het schilderen van een muur, bij het verplaatsen van zijn ladder raakt hij een wagen die dichtbij geparkeerd staat.

De verzekering die wij aanbieden dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden, maar bevat ook een dekking lichamelijke ongevallen. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de vrijwilliger het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een vrijwilliger die meehelpt om een dakgoot uit te kuisen maar van de ladder valt. De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt  vergoed volgens de bedragen en de modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze dekking is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet.