Producten

Patrimonium

Uw patrimonium kan materiële schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen.

Bescherm uw patrimonium voldoende en sluit één of meerdere van volgende verzekeringen af.

Alle Bouwplaats Risico's (ABR)

alle bouwplaats risico's ABR

Een bouwwerf creëert een complexe situatie waar veel verschillende partijen – bouwheer, (onder)aannemers, architecten, ingenieurs,… - gelijktijdig aanwezig zijn en waarbij één of meerdere van hen samen schade kunnen veroorzaken aan de werf, de bestaande gebouwen of derden. Een verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) biedt hier de oplossing.

Alle Risico's Elektronica

alle risico's elektronica

Alle Risico's Elektronica is specifiek van toepassing op het elektronisch materiaal, het audiovisueel materiaal, alsook het informatica- en bureauticamateriaal, zowel vast als draagbaar.

In tegenstelling tot de brandpolis – elke waarborg wordt hierbij vernoemd – is deze verzekering er één van het type “Alle Risico’s Behalve”, die een ruimere dekking voorziet, ondermeer met inbegrip van diefstal.