Producten

Machinebreuk: bescherm uw toestellen

In elke culturele voorziening zijn er toestellen die kunnen beschadigd worden door andere gevaren dan dewelke gedekt door de brandverzekering. Deze verzekering is dan ook complementair met de brandverzekering.

Liften, koelgroepen, ventilatiegroepen, licht- en geluidsinstallaties in zalen die gebruik maken van mechanische componenten (= metalen vakwerken waaraan ondermeer geluid en verlichting worden bevestigd, takels die het geheel kunnen hijsen en laten zakken) kunnen schade oplopen door ondermeer:

  • Vallen;
  • Stoten;
  • Botsen;
  • Indringen van een vreemd voorwerp;
  • Onhandigheid, onervarenheid en nalatigheid van het personeel en derden.

Voorbeelden van schade

  • Door een onhandigheid van een personeelslid lossen takels en wordt schade toegebracht aan licht- en geluidsinstallaties.
  • Een onderaannemer laat tijdens onderhoudswerken gereedschap vallen op de sturing van de lichtinstallatie waardoor deze niet meer functioneert.