Producten

BA Uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Ten gevolge van een losliggende tegel in de inkomhal bezeert een bezoeker van een tentoonstelling zijn voet.
  • Tijdens een optreden komt er een lichtspot los en valt naar beneden. Een toeschouwer raakt hierdoor gekwetst.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die derden oplopen.  Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

De verzekering komt tussen voor alle door u georganiseerde activiteiten, zowel binnen als buiten uw infrastructuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om door u georganiseerde evenementen, het ter beschikking stellen van uw infrastructuur aan derden, het verstrekken van voedsel en drank in het kader van die evenementen…

Naast het aansprakelijkheidsluik zit er ook een ongevallenverzekering in deze polis vervat. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een deelnemer of bezoeker die van een trap valt.  De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt  vergoed volgens de bedragen en modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze dekking is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Op deze manier slagen wij er in om veel van de aangiftes onmiddellijk af te handelen.