Producten

BA Bestuurders

De bestuurders van een vzw kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de instelling.

De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen instelling voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Wat kan er zich voordoen?

  • De Raad van Bestuur oefent onvoldoende toezicht uit op de prestaties verricht door de accountant van de instelling. Deze laatste werkt niet precies genoeg en de instelling komt daardoor in financiële moeilijkheden.
  • In de verwachting een subsidie te ontvangen, koopt de organisatie alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt onder de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de organisatie niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij  en schakelt een advocaat in. De bestuurders worden persoonlijk aangesproken voor de geleden schade.  

Dergelijke zaken vallen niet onder de gewone polis BA-uitbating!

Door wetswijzigingen en ook ingevolge het gewijzigd economisch klimaat, lopen bestuurders, alsmaar meer het gevaar deze kosten te moeten dragen met hun persoonlijk vermogen.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid lost dit probleem op.