Producten

Alle Bouwplaats Risico's (ABR)

Een bouwwerf creëert een complexe situatie waar veel verschillende partijen – bouwheer, (onder)aannemers, architecten, ingenieurs,… - gelijktijdig aanwezig zijn en waarbij één of meerdere van hen samen schade kunnen veroorzaken aan de werf, de bestaande gebouwen of derden. 

Voorbeelden van schade:

 • Een muur stort in tengevolge van een gebrekkige uitvoering.
 • Werken veroorzaken schade aan de bestaande gebouwen.
 • Een storm veroorzaakt schade aan het gebouw in oprichting.
 • De funderingswerken veroorzaken barsten in het gebouw van de buren.

Er kan bij schade bijgevolg heel wat discussie ontstaan over wie hiervoor nu eigenlijk aansprakelijk is. Dit kan ernstige vertragingen met zich meebrengen voor de verdere uitvoering van de werken.Het eerste slachtoffer hiervan is de bouwheer.

Via een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s, beschermt de bouwheer zich enerzijds tegen de risico’s van materiële schade en anderzijds tegen de aansprakelijkhsvorderingen komende van derden en buren.

Materiële schade

Hierbij geldt slechts één criterium, namelijk dat van de materiële beschadiging. Er is geen discussie over aansprakelijkheden en er is geen vertraging van de werf. De werf wordt teruggebracht in de toestand van net voor de schade.

Deze waarborg betreft een dekking alle risico’s waarbij ondermeer het volgende wordt gedekt:

 • Brand;
 • Storm;
 • Natuurrampen;
 • Vandalisme;
 • Diefstal;
 • conceptie-/uitvoeringsfouten;
 • Eigen gebrek.

Aansprakelijkheden

De ABR voorziet een dekking voor lichamelijke schade, materiële schade en immateriële gevolgschade aan derden door de werken. Ook artikel 544 BW – schade door burenhinder – wordt meeverzekerd.

Wie onderschrijft nu best een ABR?

Volgende voordelen zijn voor u van toepassing wanneer u als bouwheer zelf een ABR-verzekering:

 • U weet zeker dat alle werken verzekerd zijn en niet enkel de ruwbouw.
 • U kent de details van de waarborgen.
 • Een schade wordt via uw eigen makelaar en verzekeraar geregeld.
 • U moet de verzekeringsverplichting van de aannemer niet voortdurend controleren. U sluit zelf de polis af en betaalt de eenmalige premie.
 • Het faillissement van een aannemer heeft geen impact op uw ABR-polis.

Soort te verzekeren werken

Een ABR-verzekering kan afgesloten worden zowel voor nieuwbouw/verbouwprojecten als voor renovaties.

Dit kan op stand alone basis voor grote projecten of via een abonnementspolis in het kader van een Masterplan waarbij er per werf een bijvoegsel wordt opgemaakt.