Artikels

Betalingsmodaliteiten van mijn verzekeringen conform de wetgeving overheidsopdrachten

Bij de uitvoering van een overheidsopdracht volgt de betaling in principe na gepresteerde diensten. Verzekeringspremies daarentegen worden betaald nog vóór de verzekeraar effectieve diensten onder het verzekeringscontract heeft verricht

Audit informatiebeveiliging bij Steden en Gemeenten

Met de thema-audit Informatiebeveiliging gaat Audit Vlaanderen na in welke mate bij de lokale besturen adequate beheersmaatregelen nemen, om het gewenste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.
Elf lokale besturen werden reeds geauditeerd. Tijdens het najaar volgen nog acht audits. In het voorjaar van 2018 staan nog een audit bij een provincie en audits bij enkele andere lokale besturen op de planning. De conclusies en aanbevelingen uit deze thema-audit verschijnen midden 2018 in een globaal rapport.