Artikels

Wat te doen bij een arbeidsongeval of op weg en naar het werk

1. Verleen de eerste hulp. Bij een ernstig ongeval verwittigt u onmiddellijk de hulpdiensten. Neem in elk geval contact op met de EHBOverleners en EHBO-posten binnen uw bedrijf.

2. Beveilig de arbeidsplaats. Zo kunnen zich geen ongevallen meer voordoen in dezelfde omstandigheden.

3. Breng uw werkgever of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte van het feit dat er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan (Sms / Email / Telefoon). Zelfs indien het gaat om een licht ongeval, ook ‘s nachts.