Artikels

Wat te doen bij een arbeidsongeval of op weg en naar het werk

1. Verleen de eerste hulp. Bij een ernstig ongeval verwittigt u onmiddellijk de hulpdiensten. Neem in elk geval contact op met de EHBOverleners en EHBO-posten binnen uw bedrijf.

2. Beveilig de arbeidsplaats. Zo kunnen zich geen ongevallen meer voordoen in dezelfde omstandigheden.

3. Breng uw werkgever of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte van het feit dat er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan (Sms / Email / Telefoon). Zelfs indien het gaat om een licht ongeval, ook ‘s nachts.

4. Laat zo snel mogelijk de eerste zorgen toebrengen in een ziekenhuis of door een geneesheer. Deze zal het nodige doen om alle letsels vast te stellen en een geneeskundig attest van eerste vaststelling op te maken.

5. Bezorg uw werkgever zo snel mogelijk de volgende informatie:

  • Medisch attest (in te vullen door de geneesheer die de eerste zorgen toedient)
  • Omstandigheden die het ongeval hebben veroorzaakt:
  • Beschrijf goed (en van bij het begin) de plotse gebeurtenis die zich heeft voorgedaan en omschrijf duidelijk het letsel dat dit heeft veroorzaakt (plotse gebeurtenis - externe oorzaak - letsel). Vb De verklaring “is gevallen” is niet voldoende. Waarom of door welke oorzaak is iemand gevallen?
  • De plaats en de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan. Beschrijf eventueel het gereedschap waarmee u aan het werk was.
  • Gegevens van rechtstreekse getuigen. Vermeld deze duidelijk met naam en adresop het aangifteformulier. Wanneer u op het ogenblik van de aangifte nog niet over al deze gegevens (de naam en het adres) beschikt, bezorgt u deze best zo snel mogelijk na ontvangst aan de verzekeraar.
  • Indien er géén rechtstreekse getuigenzijn:  gegevens van de personen die het ongeval niet hebben gezien maar aan wie u er kort nadien over hebt gesproken of aan wie u het ongeval heeft gemeld.
  • In geval van een ongeval van of naar het werk en indien mogelijk: een aanrijdingformulier.
  • Gegevens van een eventueel opgesteld PV + kopie van uw verklaring aan de politie.

6. Breng eveneens uw ziekenfonds op de hoogte van uw arbeidsongeval.

Tot slot: een spoedig herstel!

Gemiddelde: 3.5 (2 stemmen)