Artikels

Reparatie KB

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni

2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 

In deze nieuwsbrief gaan we even kort in op enkele belangrijke wijzigingen in het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

Nog geen stemmen