Artikels

Het belang van een aansprakelijkheidsverzekering in de medische sector

Brigitte Van Houdenhove - Senior Claims Advisor

 

Voor ziekenhuizen vormen de kosten van medische fouten een ernstige zaak. In België alleen al worden jaarlijks een 20.000 medische beroepsfouten geregistreerd in de ziekenhuissector. Voor een 2000-tal patiënten per jaar hebben deze vergissingen fatale gevolgen. Na cardiovasculaire ziektes en kankers, vormen medische fouten de derde doodsoorzaak in België. Uiteraard resulteert dit in een hoog aantal schadeclaims, waarvan het grootste deel (60%) over chirurgische ingrepen gaat. Een patiënt die van mening is dat hij schade heeft geleden door een fout in zijn behandeling kan zijn arts, of het ziekenhuis, hiervoor aansprakelijk stellen. Het aantal schadeclaims groeit jaar na jaar. Een aansprakelijkheidsverzekering zou in de medische sector prioriteit moeten zijn om het personeel en de goede naam van het ziekenhuis te beschermen. Benieuwd waartegen een aansprakelijkheidsverzekering bescherming biedt? Lees meer in dit artikel!

 

 

 

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert u in eerste instantie tegen de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, maar verleent ook bijstand in tuchtprocedures.

De verzekeringsmaatschappij waarborgt u hierbij voor volgende kosten:

 1. Kosten van verdediging 

De verzekeringsmaatschappij zal instaan voor uw verdediging. Zij schakelt hiervoor haar raadsartsen, specialisten en gespecialiseerde advocaten in. Natuurlijk handelen die steeds in overleg met u. U bent zo verzekerd van de meest optimale verdediging en kunt ook bij hen terecht voor uw vragen over de administratieve en juridische aspecten van een dossier. Ook de procedures voor het FMO worden opgevolgd, met aanwezigheid op expertises. De verzekeringsmaatschappij zal u ook adviseren in mogelijke schadedossiers waarin nog geen claim werd ontvangen.

2. Schadevergoedingen 

Een medische beroepsfout kan enorme financiële gevolgen hebben voor verzorgingsinstellingen en artsen. In het geval van een rechtszaak kunnen de vergoedingen voor emotionele en fysieke schade snel hoog oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw eigen patrimonium. Zonder deze verzekering zou het ziekenhuis of de dokter zelf voor alle medische kosten moeten instaan. Het is van essentieel belang om een lange procedure te voorkomen, om open te communiceren naar de patiënt toe en om te zorgen voor een correcte vergoeding bij een fout.

3. Medische kosten 

Ook binnen een ziekenhuis kunnen er ongevallen gebeuren zonder enige aansprakelijkheid. De verzekeringsmaatschappij neemt de hieruit voortvloeiende kosten ten laste. Dit komt de relatie met de betrokken vrijwilliger of patiënt ten goede, en zal tegelijkertijd de reputatie van het ziekenhuis positief beïnvloeden.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij u advies verlenen voor het op punt stellen van uw preventiebeleid of zelfs proactief bescherming voorstellen in het geval van nieuwe evoluties in de medische sector.

De stijging van het aantal aansprakelijkheidsvorderingen tegen zorginstellingen en artsen heeft een invloed op de verzekeringssector. In België is er een schaarste aan verzekeringsmogelijkheden voor medische beroepen en ziekenhuizen: er zijn slechts 4 spelers op de markt. De premies schieten de hoogte in. IC Verzekeringen bouwt al jaren kennis en ervaring op in de medische sector. Ecclesia Group, ons moederbedrijf in Duitsland, is expert in preventie van medische beroepsfouten.

We weten dat het welzijn van de patiënt de allergrootste prioriteit heeft voor zorgverlenende instanties. Toch kan het risico op fouten nooit helemaal uitgesloten worden. Daar ligt onze rol: ons op maat gemaakte ‘Verzekeringsplan Social Profit Sector’ zal uw instelling, personeel, vrijwilligers, patiënten en donoren op elk moment beschermen tegen de risico’s eigen aan de exploitatie van een ziekenhuis. 

Wij helpen u met de behandeling van claims en het vergoeden van ongevallen en we verlenen ook rechtsbijstand. We kunnen daarnaast ook extra garanties, bijvoorbeeld een verzekering voor medische experimenten, ziekenhuisbloedbank of bloedtransfusiecentrum voor u onderhandelen. Uw artsen bieden wij bescherming met een polis ‘Medische Beroepen’.

Neem vandaag nog contact op om uw medische staf, uw personeel én uw reputatie te beschermen.

 
Nog geen stemmen