Artikels

Betalingsmodaliteiten van mijn verzekeringen conform de wetgeving overheidsopdrachten

Bij de uitvoering van een overheidsopdracht volgt de betaling in principe na gepresteerde diensten. Verzekeringspremies daarentegen worden betaald nog vóór de verzekeraar effectieve diensten onder het verzekeringscontract heeft verricht

Nog geen stemmen