Artikels

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen. Omwille hiervan zijn de regels inzake het gebruik van percelen op verschillende punten gewijzigd. In het artikel in n bijlage lichten we kort enkele belangrijke nieuwigheden toe.

White Paper: 
Nog geen stemmen