Producten

Vrijwilligers

Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: meehelpen met het vervoer van personen, begeleiden van personen met een beperking, meehelpen met het onderhoud…

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie.

Sinds 1 januari 2007 is iedere organisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.  Volgens deze wet worden organisaties die met vrijwilligers werken, aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorzaken.

Bijvoorbeeld :

  • Een vrijwilliger helpt bij het verplaatsen van een kast maar laat deze vallen.  De kast komt terecht op de voet van een bezoeker van de kringloopwinkel. De bezoeker loopt een tijdelijke arbeidsongeschiktheid op, bovendien zijn er ook nog medische kosten.
  • Een vrijwilliger helpt bij het schilderen van een muur, maar morst daarbij verf op een wagen die dichtbij geparkeerd staat.

Onze polis BA uitbating dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis van het woord als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden.

Daarnaast voorzien we ook een luik ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de vrijwilliger het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een vrijwilliger die meehelpt om een dakgoot uit te kuisen maar van de ladder valt. De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende en tijdelijke invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens de bedragen en modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze waarborg is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet.