Producten

Machinebreuk: bescherm uw toestellen

In uw bedrijf/instelling kunnen toestellen beschadigd worden door andere gevaren dan dewelke gedekt door de brandverzekering. Deze verzekering is dan ook complementair met de brandverzekering.

Produktie- en verpakkingsmachines, houtzaagmachines, koelinstallaties, … kunnen ondermeer beschadigd worden door:

  • Vallen;
  • Stoten;
  • Botsen;
  • Indringen van een vreemd voorwerp;
  • Onhandigheid, onervarenheid en nalatigheid van het personeel;
  • Incidenten eigen aan de werking van de machines (vastlopen, warmlopen);
  • Falen van een aangekoppelde machine of een beveiligings- of regeltoestel.

Bij schade zal u mogelijks ook beroep moeten doen op technici uit het buitenland. Desgevallend betaalt u overuren of bijkomende kosten voor het versneld transport voor de levering van nieuwe stukken. Dergelijke zaken kunnen eveneens worden verzekerd onder de polis machinebreuk.

Voorbeelden van schade:

  • Een gebrek aan smeermiddel zorgt ervoor dat er een abnormale wrijving ontstaat waardoor er oververhitting ontstaat en de machine vastloopt.
  • Een technieker, belast met het onderhoud van een machine, laat gereedschap in de machine vallen waardoor deze belangrijke schade oploopt.