Producten

Fiscaal Sparen

Sparen voor uw oude dag en vandaag toch al een belastingvoordeel hiervoor genieten? De Belgische overheid stimuleert fiscaal sparen onder 2 vormen: Enerzijds Pensioensparen en anderzijds Lange Termijnsparen. U kan zelfs beide formules combineren indien u hiervoor fiscaal de ruimte heeft. Wij bieden u de mogelijkheid om via de levensverzekeringen een mooi kapitaal op te bouwen voor uw pensioen.

Dit jaar kan u maximaal 960 Eur sparen in het kader van Pensioensparen. Van deze som recupereert u daarna 30% (+ gemeentelijke opcentiemen) via uw belastingaangifte.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en beroepsinkomen, kan u ook kiezen voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal via Lange Termijn Sparen. U kan dit jaar tot maximaal 2310 Eur sparen, waarvan u 30% of 693 Eur recupereert via uw belastingaangifte.

Als u deze fiscale spaarformules via een levensverzekering doet, bent u zelf de begunstigde bij Leven en kan u een begunstigde bij overlijden kiezen tot in de 2e familiale graad (dus ook een broer of zus of zelfs een kleinkind). Bovendien kiest u zelf of u kapitaal- en intrestgaranties wenst voor uw spaargeld. De verzekeringsmaatschappijen bieden voor deze spaarformules nog bijzonder mooie rentevoeten en ook een kans op winstdeelname.

Contacteer IC Verzekeringen indien u een voorstel voor deze verzekeringen wenst!