Producten

BA Uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de extra-contractuele schade die derden oplopen naar aanleiding van een door u uitgevoerde activiteit. Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade. Bijvoorbeeld: u zwaait onvoorzichtig met de armen en slaat daarbij een GSM uit de hand van een persoon die naast u staat.  De GSM is gebroken. Of u stapt plots achteruit zonder omkijken en brengt daardoor de persoon die achter u staat uit evenwicht.  Deze persoon valt achterover met zijn hoogt op een scherp voorwerp en is gekwetst.

Contractuele schade is echter niet gedekt.  Als u uw contractuele verplichtingen niet nakomt,   bijvoorbeeld u heeft een huurcontract afgesloten en u komt uw verplichtingen niet na als huurder.  De eigenaar start een procedure tegen u.  Omwille van de contractuele context zal de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid zal uw  verdediging niet opnemen.