Producten

Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenpolis voorziet een schadevergoeding voor ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op weg naar en van het werk en buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De constitutieve elementen van deze 3 soorten arbeidsongevallen kunnen schematisch als volgt worden weergegeven:

Ongeval tijdens de uitvoering van de evereenkomst

Ongeval op de weg naar en van het werk

Ongeval buiten de uitvoering van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst die onder het toepassingsgebied van de AO-wet valt 
  2. Een plots feit 
  3. Een letsel
4. tijdens en door het feit van de uitvoering van de overeenkomst4. op de weg tussen verblijfplaats en arbeidsplaats4. veroorzaakt door een derde wegens de uitvoering van de overeenkomst

 

De definitie van het begrip arbeidsongeval die opgenomen werd in de AO – wet van 10 april 1971, is de resultante van bijna 100 jaar wetgevende initiatieven en interpretatie door rechtspraak en rechtsleer, sinds de eerste arbeidsongevallenwet uit 1903.

Ondanks de verfijningen die aangebracht werden doorheen de dagelijkse ervaringen, bevat de huidige definitie voldoende elementen om over van mening te verschillen.

De wettelijke vergoedingen voorzien in de arbeidsongevallenwetgeving van 10 april 1971, kunnen als volgt samengevat worden:

  • In geval van overlijden: lijfrente aan rechthebbende (bv. echtgeno(o)t(e) en kinderen)
  • In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid: lijfrente
  • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 90 % van het basisloon
  • Medische kosten: volgens RIZIV
  • Verplaatsingskosten
  • Prothesekosten

Binnen de wetgeving zijn enkele vergoedingslimieten voorzien zoals bv. op het basisloon van het slachtoffer. Het is mogelijk een bijkomende waarborg af te sluiten die een betere dekking voorziet voor uw personeel.

De arbeidsmarkt evolueert steeds. Wij als makelaar volgen de vraag van de markt steeds op om zo de verzekeringscontracten te optimaliseren.

We denken hierbij aan bv. het thuiswerken, opdrachten in het buitenland,…